אושר סילוק תביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים והפניקס על גביית הוצאות שליחת מכתב התראה

אושר סילוק תביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים והפניקס על גביית הוצאות שליחת מכתב התראה

הייצוגית האשימה את חברות הביטוח בעשיית עושר בניגוד להסכמתם של הלקוחות, באמצעות גבייה של 384 שקל בגין הוצאות עריכה ושליחה של מכתב ההתראה. במסגרת הסילוק החברות התחייבו להזהיר בעתיד את הלקוחות ששליחת המכתב תגרור חיוב

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הסתלקות מתביעה ייצוגית נגד הפניקס ומנורה מבטחים ביום ב' השבוע. עניין הייצוגית נגע לכאורה לעושר שעושות חברות הביטוח נגד החוק, כאשר הן שולחות מכתבי התראה אל המבוטחים.

על פי הייצוגית שהוגשה בספטמבר 2017, הפניקס ומנורה מבטחים נהגו לחייב את המבוטחים שאליהם נשלחו מכתבי התראה בסך ממוצע של 384 שקל (עלות הכנת ההתראה וטרחת עו"ד: 284 שקל, עלות משלוח: 100 שקל) ללא הסכמתם או ידיעתם.

קבוצת המיוצגים הם המבוטחים שקיבלו מכתב התראה בין השנים 2010 ל-2017 וגובה התביעה הוא חמישה מיליון שקל.

במסגרת ההסתלקות הסכימו הצדדים,  כי חברות הביטוח תיידענה בעתיד את המבוטחים, במסגרת הודעה על אודות חוב, לפני נקיטת הליכים משפטיים בתביעה. החברות יתריעו על האפשרות כי הלקוחות יחויבו בדבר ההוצאות ושכר הטרחה בגין מכתב התראה אם החוב לא ישולם במועדו.

עוד הורה בית המשפט על מחיקת בקשת האישור ודחיית תביעתה האישית של המבקשת, במקביל לתשלום גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה בסכומים שאינם מהותיים.