איגוד חברות הביטוח מבקש להצטרף כידיד בית המשפט לדיון הנוסף שיקיים העליון בהלכת פיקאלי

איגוד חברות הביטוח מבקש להצטרף כידיד בית המשפט לדיון הנוסף שיקיים העליון בהלכת פיקאלי

בהלכה נקבע כי במקרה של נהג שלא עמד במגבלת הגיל – חברת הביטוח אינה יכולה לשלול לחלוטין את תגמולי הביטוח, בבקשת האיגוד נטען כי הפסיקה פוטרת את המבוטח מחובת ההודעה למבטח ומעניקה לו "מסלול ישיר" לקבלת תגמולי ביטוח חלקיים. ממשרד עוה"ד ג'ון גבע, הדר נמסר: אין זה פלא שעוד גוף מצטרף להגן על אינטרסים של חברות הביטוח בשעה שמשרדנו נערך להגן על זכותו של המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?