רפורמת הממשל התאגידי – מהלך תקדימי שפוגע בזכויות יסוד של חברות ביטוח, בעלי המניות ונושאי המשרה

רפורמת הממשל התאגידי – מהלך תקדימי שפוגע בזכויות יסוד של חברות ביטוח, בעלי המניות ונושאי המשרה

איגוד חברות הביטוח בעתירה לבג"ץ. לצד הטענות על מהות הרפורמה - עתירת האיגוד מתמקדת בהליך בו נקטה סלינגר להעברת הרפורמה, ובעיקר בסירוב להעביר מסמכים לאיגוד וקביעת לוח זמנים "בלתי אפשרי". בג"ץ הנחה את הרשות להשיב עד ה-22 באפריל. בפיקוח מסרבים לפי שעה להתייחס לעתירה

רוצים להמשיך לקרוא?