איילון נתבעת לשלם 5 מיליון שקל לשיקום הנזק שנגרם לאבני החיפוי בפרויקט שבנתה התובעת

איילון נתבעת לשלם 5 מיליון שקל לשיקום הנזק שנגרם לאבני החיפוי בפרויקט שבנתה התובעת

לדברי התובעת, איילון הכירה בקיומה של פוליסת ביטוח המכסה את הנזקים, אולם היא דחתה את הכיסוי הביטוחי על יסוד טענה לפיה מקרה הביטוח לא אירע בתקופת הביטוח אלא בתקופת התחזוקה, וכי בתקופת התחזוקה אין לדעתה של איילון כיסוי לנזק ישיר

רוצים להמשיך לקרוא?