איילון נתבעת על סך 10.5 מיליון שקל בטענה ששילמה פיצוי חלקי על נזקי שריפה בבית אריזה

איילון נתבעת על סך 10.5 מיליון שקל בטענה ששילמה פיצוי חלקי על נזקי שריפה בבית אריזה

בתביעה נטען, כי על איילון לפצות את התובעת, חברת תמר דבש, בגין הנזקים שנגרמו וייגרמו לה עקב אי תשלום במועד של התשלום החלקי ואי תשלום יתרת הסכום המגיע לה

רוצים להמשיך לקרוא?