אלקטרה בנייה תובעת את הפניקס לאחר שהמבטחת טענה כי יש לקזז 76 השתתפויות עצמיות מהסכום שנתבע

אלקטרה בנייה תובעת את הפניקס לאחר שהמבטחת טענה כי יש לקזז 76 השתתפויות עצמיות מהסכום שנתבע

בתביעה נאמר, כי לשיטת הפניקס יש להפחית השתתפויות על כל מסמר ובורג שנקדח באופן לקוי, וכל חור מהווה מקרה ביטוח נפרד

רוצים להמשיך לקרוא?