ארבע חברות ביטוח מערערות לעליון על ההחלטה לאשר ייצוגית על גביית הוצאות ניהול השקעות

ארבע חברות ביטוח מערערות לעליון על ההחלטה לאשר ייצוגית על גביית הוצאות ניהול השקעות

התביעה שהוגשה נגד הפניקס, הראל, מנורה מבטחים והכשרה, טענה נגד גביית הוצאות ניהול השקעות שלא כדין בפוליסות החיסכון

רוצים להמשיך לקרוא?