בית הדין הארצי של הלשכה ידון בשבוע הבא בעתירה של רוזנפלד נגד צפריר

בית הדין הארצי של הלשכה ידון בשבוע הבא בעתירה של רוזנפלד נגד צפריר

במוקד העתירה הדרישה שמועד תחילתו של שינוי התקנון יידחה לקדנציה הבאה. הלשכה: לא ניתן לשינויי תקנון קנטרניים, המונעים מנקמה פוליטית, לפגוע בסוכני הביטוח וברווחתם. צפריר בתגובה: במקום לתבוע ולהשמיץ, יבוא יו"ר הוועד המנהל וינסה לשכנע את האסיפה הכללית שאין לקבל את המלצות ועדת התקנון שנתקבלו פה אחד על ידי חבריה

רוצים להמשיך לקרוא?