בית המשפט דוחה את הבקשה לייצוגית על גביית ריביות תת שנתיות נגד כלל ביטוח והפניקס

בית המשפט דוחה את הבקשה לייצוגית על גביית ריביות תת שנתיות נגד כלל ביטוח והפניקס

בבקשה נטען לגבייה שלא כדין בפוליסות ביטוח חיים של רכיב תשלום ספציפי בריבית גבוהה מהמותר, הבקשה לייצוגית הוגשה נגד שתי החברות בדצמבר 2015

רוצים להמשיך לקרוא?