בית המשפט הכלכלי: אין בכוחו של נאמן בחדלות פירעון לפגוע בזכותם של הדירקטורים ונושאי המשרה מכוח פוליסת נושאי משרה

בית המשפט הכלכלי: אין בכוחו של נאמן בחדלות פירעון לפגוע בזכותם של הדירקטורים ונושאי המשרה מכוח פוליסת נושאי משרה

בית המשפט: התכלית של הפוליסה אינה לסייע לחברה לגבות את חובותיה, אלא לאפשר לדירקטורים לקיים תפקידם ללא מורא. תנאי זה הוא חלק מתנאי העסקה וכהונה של דירקטורים, והוא מהווה תנאי הכרחי על מנת לשמר מוסד זה שריר וקיים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה