בית המשפט המחוזי נענה לבקשת אי.די.בי ומנע את המכירה של מניות כלל ביטוח על ידי הבנקים

בית המשפט המחוזי נענה לבקשת אי.די.בי ומנע את המכירה של מניות כלל ביטוח על ידי הבנקים

המניות המיועדות למכירה היו חלק מעסקת הסוואפ של אי.די.בי עם הבנקים, הבנקים ביקשו למכור את המניות לאחר שחברת האחזקות לא עמדה בתנאי העסקה

בית המשפט המחוזי תל אביב נענה לבקשת אי.די.בי פתוח לעכב מכירת מניות כלל ביטוח על ידי הבנקים. מדובר ב-4% ממניות כלל ביטוח שהיו חלק מעסקת החלף (סוואפ) בין אי.די.בי לבנקים. בסופה של העסקה אמורים מניות אלו אמורות לשוב לחברת האחזקות כדי שזו תמכור אותן לרוכשים אחרים כחלק ממתווה המכירה של חברת הביטוח.  

לאחרונה, התריעו הבנקים כי אי.די.בי אינה עומדת בתנאי עסקת הסוואפ ונדרשות השלמות לפיקדונות המשועבדים על ידי חברת האחזקות. עקב כך, אחד מהבנקים החליט למכור את מניות כלל ביטוח, מה שגרם לאי.די.בי לפנות לבית המשפט שהעניק צו ארעי למניעת המכירה.  

לאחר מהלך מכירה של שלוש שניםאי.די.בי פתוח עדיין מחזיקה בכ-8.51% מהונה המונפק של החברה (מהן כ-3.51% באמצעות הנאמן משה טרי). שיעור המניות שנמכרו באמצעות עסקאות סוואפ עומד על כ-7.1%.