בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בעניין ריבית ההיוון

בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בעניין ריבית ההיוון

השופט ניל הנדל, החתום על ההחלטה, קובע כי דין הבקשה להידחות גם מבלי להזדקק לתגובת המשיבים: ערכאת הערעור בחנה היטב ולעומק את התשתית העובדתית אשר הוצגה בפניה, ולא עולה מהמסקנות שניתנו בפסק הדין קושי יוצא דופן או חידוש שיש בהם כדי להצדיק קיומו של דיון נוסף

רוצים להמשיך לקרוא?