בית המשפט העליון פיצל תביעה שהוגשה נגד מגדל ונגד סוכנות הביטוח

בית המשפט העליון פיצל תביעה שהוגשה נגד מגדל ונגד סוכנות הביטוח

התובעת – אלמנתו של המבוטח, טוענת כי מסלול החיסכון של המנוח שונה במגדל ללא ידיעתו וכעת הגמלה הניתנת לה נמוכה יותר * התובעת ביקשה שהתביעה נגד מגדל תיערך במחוזי לצד התביעה נגד הסוכנות – אך העליון דחה את הבקשה

נועם סולברג, שופט בית המשפט העליון, החליט כי תביעה של אלמנה של מבוטח במגדל, לשעבר בכיר בשלטון המקומי, נגד מגדל וסוכנות הביטוח ע.ד.י – תפוצל. התביעה נגד מגדל תידון בבית הדין לענייני עבודה והתביעה נגד סוכנות ע.ד.י תיערך בבית המשפט המחוזי.

המבוטח הלך לעולמו בשנת 2012 בגיל 57 לאחר מאבק ממושך במחלה, בעודו מכהן כראש מועצה מקומית במרכז הארץ. על פי תביעת אלמנתו, הוא היה עמית בקרן הפנסיה של מגדל דרך ע.ד.י סוכנות לביטוח.

על פי התובעת,  זכויותיו של המנוח בקרן הפנסיה, שאליה הצטרף בסוף שנת 2004, הוסדרו באמצעות  סוכנות הביטוח. כחמישה חודשים לאחר הצטרפותו של המנוח לקרן, הכריזה מקפת על תקנון חדש, וניתנה למבוטחים אפשרות לבחור בין מספר מסלולי ביטוח אפשריים. נקבע בתקנון החדש, כי בהעדר הודעה מטעם המבוטחים, יוחל כברירת מחדל סעיף המכונה "מסלול רצף מוטה זקנה".

האלמנה הגישה בינואר 2019 תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מקפת ונגד ע.ד.י, בטענה כי התרשלו בכך שלא עדכנו את המנוח על אודות התקנון החדש. משלא הובא השינוי לידיעתו של המנוח, לא הודיע על בחירתו במסלול ביטוחי על פי התקנון החדש. בהתאם, החילה עליו מקפת את מסלול ברירת המחדל, שתנאיו אינם משקפים את המסלול שאליו הצטרף מלכתחילה – "פנסיית זקנה ושאירים מוגדלת לגיל 65". בתביעה נטען, כי הגמלה שלה היה זכאי המנוח במסגרת מסלול ברירת המחדל – והתובעת בעקבותיו – נמוכה באופן משמעותי מהגמלה שלה היה זכאי אילו היו מכבדות המשיבות את רצונו.

נציגי מקפת טענו, כי הסמכות העניינית לדון בתביעה נגדה נתונה לבית הדין לעבודה. לאחר מכן, נוכח תגובותיהן של התובעת ושל ע.ד.י, אשר התנגדו להעברת הדיון, חזרה בה מקפת מטענתה, על מנת למנוע פיצול בין התביעה נגד ע.ד.י, לבין התביעה נגדה. חרף הסכמת הצדדים לקיים את הדיון בבית המשפט המחוזי, דן בית המשפט בשאלת הסמכות העניינית, וקבע כי הסמכות לדון בתביעה נגד מקפת נתונה לבית הדין האזורי לעבודה. זאת, בהתאם להוראה בה עוגנה סמכותו של בית הדין לעבודה לדון ב"תובענות של חברים או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד קופות גמל", למעט תביעות שעילתן בפקודת הנזיקין. לכן, לא ניתן לדון בתביעות באופן מאוחד.

בערעור לעליון טענה התובעת, שבמקפת פעלו תוך "רשלנות והפרת חובה חקוקה" ולכן יש לכלול את התביעה בהחרגה של פקודת הנזיקין. בתגובה, נציגי מקפת מסרו לבית המשפט שטענותיה אינן נזיקיות; עניינן בחובותיה של מקפת כפי שנקבעו בתקנון קרן הפנסיה, ולפיכך אלו טענות חוזיות. סולברג, כאמור, לא ראה לנכון להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי והורה לפצל את התביעות.