בית המשפט: הפיקוח יחויב להשלים תוך 60 יום את בדיקת כשירותו של מנהל העסקים דב בקר בסוכנות אריות

בית המשפט: הפיקוח יחויב להשלים תוך 60 יום את בדיקת כשירותו של מנהל העסקים דב בקר בסוכנות אריות

כך קבע המחוזי ביום ה' במשפט שבו תבעה הסוכנות את רשות שוק ההון. עו"ד ליאור להב שייצג את הסוכנות: הפיקוח על הביטוח עיכב את הליך הבדיקה במשך שנה ושלושה חודשים, עד שפקעה סבלנותה של אריות

הפיקוח על הביטוח יחויב להשלים תוך 60 יום את בדיקת כשירותו של מנהל עסקים דב בקר בסוכנות אריות. כך קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעת הסוכנות נגד הפיקוח ביום ה'. השופטת, אביגיל כהן, קבעה גם כי הפיקוח יישא בהוצאות משפט מופחתות בסך 5,000 שקל.
סוכנות אריות הגישה את התביעה, באמצעות עו"ד ליאור להב, בדרישה לחייב את הרשות להחליט בבקשתה לאשר את מינויו של בקר. על פי הסוכנות, "הפיקוח על הביטוח עיכב את הליך הבדיקה במשך שנה ושלושה חודשים, עד שפקעה סבלנותה של אריות והיא פנתה בעניין זה לבית המשפט המחוזי עם כבוד השופטת אביגיל כהן".
עוד מוסיפים באריות, כי "בבית המשפט טען הפיקוח על הביטוח כי הוא מבצע בדיקות מעמיקות של הבקשה ומכאן התמשכותם של ההליכים, אולם לא עלה בידו להציג כל עדות או ראיה לכך שבדיקות כאלו אכן נערכו, מלבד ראיון בודד שנערך למנהלת העסקים היוצאת של אריות ולבקר עצמו".
בית המשפט דחה את הסברי הפיקוח על הביטוח על הסף, חייב אותו להשלים את בדיקותיו תוך 60 ימים וחייבו גם בהוצאות משפט מופחתות בסך 5,000 שקל.
עו"ד להב ציין: "הפיקוח על הביטוח הבין היום, כי אינו יכול לעשות דין לעצמו ועיכובו במתן החלטות גורם נזק כספי כבד לגופים עליהם הוא מפקח". לדברי להב, "אין שום סיבה להמתין עד בוש להחלטות הפיקוח ופנייה לבית המשפט תחייב את הפיקוח לעבוד ביעילות ובמהירות".
תגובת רשות שוק ההון: "בית המשפט קיבל הלכה למעשה את עמדת הרשות ולראייה לא התערב בשיקול דעתה בעת בחינת הבקשה למינוי מנהל עסקים. יצוין כי כחלק מתפקידה של הרשות להגן על ציבור המבוטחים, הרשות עומדת על כך שתיווך בביטוח ייעשה בסטנדרטים מקצועיים וראויים ובהתאם להוראות הדין, ובפרט לעניין מינוי מנהלי עסקים בסוכנויות ביטוח".