בית המשפט פסק לטובת מנורה מבטחים בתביעת שיבוב שהגישה נגד מצית משרדי עמיתים

בית המשפט פסק לטובת מנורה מבטחים בתביעת שיבוב שהגישה נגד מצית משרדי עמיתים

נקבע כי יש לחייב את הנתבע במלוא התשלומים בהם נשאה חברת הביטוח ואשר נתבעים במסגרת התביעה, למעט מחצית מהמרכיב של התכולה, עליו לשלם סך של 527,534 שקל

בבית משפט השלום בראשון לציון ניתן ביום ראשון פסק דין מפי השופט אבי סתיו בעניין תביעת שיבוב שהגישה מנורה מבטחים כנגד אדם אשר הצית באוגוסט 2016 את משרדי עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות. בעקבות ההצתה פרצה במקום שריפה שכובתה על ידי מכבי אש שהוזעקו למקום.

בית המשפט קבע כי יש לחייב את הנתבע, שיוצג על ידי עו"ד איתן בן דוד, במלוא התשלומים בהם נשאה מנורה מבטחים, שיוצגה על ידי עו"ד עוז ברקוביץ – בסך כולל של 604,497 שקל, למעט מחצית מהמרכיב של התכולה. דהיינו, עליו לשלם סך של 527,534 שקל. זאת, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מה-1 באפריל 2017. כמו כן, נקבע בפס"ד כי על המצית לשלם את אגרת המשפט עבור הסכום האמור, את שכר העדים שנפסק בדיון (לרבות שכר השמאי, אשר בשגגה לא נפסק ויש להעמידו על אותו סכום שנפסק להנדסאי) וכן שכר טרחת עורך דין בסך 30 אלף שקל. לנתבע יש זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

הרקע למעשה, על פי פסק הדין, היה תסכול עמוק שחש הנתבע בשל כך שסבר כי עמיתים לא שילמה לו קצבה המגיעה לו לאחר שנות עבודה רבות. נכתב כי בית המשפט המחוזי גזר על הנתבע עונש קל יחסית של מאסר בפועל, שרוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס כספי, וזאת תוך התחשבות ברקע למעשה, בגילו ובעברו הנורמטיבי.

מנורה ביטחה את עמיתים בביטוח הכולל כיסוי נזקי אש, ותבעה בגין תגמולי ביטוח אשר היא נשאה בהם לטענתה לשם כיסוי נזקים שנגרמו עקב הצתה שבוצעה על ידי הנתבע.

בפסק הדין נכתב כי הנתבע אינו חולק על כך שהוא הצית את המקום, ואף לא על כך שאירוע זה מקים לו, באופן עקרוני, חבות בנזיקין. בכתב ההגנה המתוקן העלה הנתבע טענות דיוניות שונות, וכן חלק על הנזק הנטען, ועל כך שהתובעת שילמה מכוח חבותה על פי הפוליסה. לטענת הנתבע, לתובעת לא הייתה חבות ביטוחית לשלם תגמולי ביטוח במקרה הנדון וממילא לא עומדת לה זכות תחלוף לפי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח.

כמו כן טען הנתבע, כי יש לייחס למבוטחת אשם תורם להתרחשות האירוע בשל כך שלא ננקטו על ידה אמצעי זהירות סבירים למניעת התרחבות נזקי אש. טענותיו לא התקבלו.

מטעם מנורה הוגשו כראיות, תצהירה של עו"ד אפרת אפלר עוזרי, ראש צוות שיבוב במחלקת תביעות רכוש, וחוות הדעת של השמאי רונן דואני והנדסאי הבניין שמוליק ממן (מתמחה בהכנת כתבי כמויות לשיקום מבנים לאחר אירועי אש, הצפה וכדומה). הנתבע לא הגיש ראיות מטעמו.