בעקבות הקורונה: בית המשפט הורה להראל וכלל ביטוח לחשוב על פשרה אחרת בייצוגית נגדן בענף הנסיעות לחו"ל

בעקבות הקורונה: בית המשפט הורה להראל וכלל ביטוח לחשוב על פשרה אחרת בייצוגית נגדן בענף הנסיעות לחו"ל

הייצוגית הוגשה גם נגד הסוכנויות של שתי החברות, במסגרת הפשרה הראל וכלל ביטוח הסכימו להעניק חינם ביטוח נסיעות לחו"ל בשווי של כ-13 מיליון שקל. הערכה: הפיצוי של הראל נאמד ב-7 מיליון שקל ושל כלל ביטוח ב-6 מיליון

רוצים להמשיך לקרוא?