בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לגביית דמי ניהול החורגים מן המותר

בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לגביית דמי ניהול החורגים מן המותר

הבקשה היא בהיקף מצרפי מוערך של 120 מיליוני שקל, המדובר בפוליסות ביטוח חיים משולבות בחיסכון מסוג "משתתף ברווחים", שהופקו לפני ה-12 בינואר 2004

רוצים להמשיך לקרוא?