בקשה לייצוגית בהיקף 225 מיליון שקל הוגשה נגד קופ"ח מכבי בטענה לגביית כספים שלא כדין

בקשה לייצוגית בהיקף 225 מיליון שקל הוגשה נגד קופ"ח מכבי בטענה לגביית כספים שלא כדין

: בבקשה נאמר, כי לפי המחירון של הקופה כל מבוטח שיפנה אליה באמצעות עורך דינו בבקשה לקבל העתק של רשומה רפואית, ישלם לה 175 שקל על כל רשומה, כפול מספר הרופאים שהמבוטח ביקר אצלם. המבקש, שקיבל מהקופה דרישת תשלום בסך 1,225 שקל, מציין כי לפי תקנות זכויות החולה, התשלום עבור כלל הרשומות עומד על עשרה שקלים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 225 מיליון שקל הוגשה כנגד קופת חולים מכבי בטענה לגביית כספים שלא כדין ממבוטחיה בגין העתקת חלקים מתיקיהם הרפואיים.

בבקשה, שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, נאמר כי לפי המחירון של הקופה כל מבוטח אשר יפנה אליה באמצעות עורך דינו בבקשה לקבל העתק של רשומה רפואית, ישלם לה 175 שקל על כל רשומה, כפול מספר הרופאים שהמבוטח ביקר אצלם.

לדברי המבקש, הוא פנה באמצעות עורך דינו אל הקופה בבקשה לקבל העתק רשומות רפואיות לשם בדיקת היתכנות להגשת תביעה נזיקית בגין פציעה בברכו, וקיבל מהקופה דרישת תשלום בסך 1,225 שקל בעבור ביקוריו אצל שבעה רופאים.

המבקש מציין, כי לתדהמתו כל התיק הרפואי שלו כלל 16 דפים, וכי לפי תקנות זכויות החולה (קביעת תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית) התשלום עבור כלל הרשומות עומד על עשרה שקלים. ואולם מכבי גובה סכומים המגיעים לאלפי שקלים, והיא גובה תעריף כפול, מכופל, ומשולש ביחס לתעריף אותו גובים עשרות גופים אחרים בעד אותו השירות, והתעריף שלה כולל אלמנטים של עושק.

לדברי המבקש, יוצא אפוא שמכבי גובה שלוש פעמים עבור אותה רשומה יחידה כדלקמן: את התשלום הראשון מקבלת מכבי ממבוטחיה דרך ביטוח בריאות ממלכתי (הטיפול הרפואי כולל בין היתר את תהליך יצירת הרשומות ושמירתן על המחשב ומסירתן למבוטח בסוף הטיפול). את התשלום השני משלמים לה המבוטחים במהלך הגשת העתק של הרשומות, ואילו את התשלום השלישי על אותה רשומה תקבל מכבי מחברות הביטוח המגלגלות אותו על המבוטחים באמצעות גובה הפרמיה.

המבקש מעריך, כי חברי הקבוצה המיוצגת מגישים מדי שנה כ-50 אלף בקשות וכי חברות הביטוח מגישות כ-65 אלף בקשות, כך שהסכומים אותם גובה מכבי ממבוטחיה מדי שנה מוערכים בסכום של 50 מיליון שקל.

בבקשה נאמר, כי בחמש השנים שקדמו להתקנת התקנות זכויות החולה גבתה מכבי סכום עודף של 150 מיליון שקל, ואילו ב-18 החודשים האחרונים מאז התקנת התקנות היא גבתה בעודף סכום של 75 מיליון שקל, ומכאן שסכום התביעה המצרפי מוערך ב-225 מיליון שקל.

לטענת המבקש, לא רק שהגבייה על ידי מכבי נעשית ללא הסמכה שבדין ועל כן זכאים המבוטחים להשבה, אלא הם זכאים להשבה גם מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, וכן גם בשל כך שהחוזה/תקנון שבינם לבין מכבי גורם לקיפוח, יוצר הפליה ונוגד את תקנת הציבור.

תגובת מכבי לא התקבלה עד סגירת הגיליון.