בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח: גובה הפרשי הצמדה וריבית בגין דמי ביטוח שנקבע כי ישולמו במועדים קבועים במפרט הפוליסה

בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח: גובה הפרשי הצמדה וריבית בגין דמי ביטוח שנקבע כי ישולמו במועדים קבועים במפרט הפוליסה

לחלופין נטען, כי אם יקבע בית המשפט כי כלל ביטוח זכאית לגבות הפרשי הצמדה וריבית כאמור, אזי חישוב הפרשי ההצמדה המבוצע על ידה אינו כדין, היקף התביעה כ-5 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?