בקשות לייצוגית נגד הפול וסוכנות פוליסה בטענה להפרת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

בקשות לייצוגית נגד הפול וסוכנות פוליסה בטענה להפרת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

לטענת העותר, למרות שהנתבעות מחויבות בחוק להנגיש לאנשים בעלי מוגבלויות את כל סניפיהן וגם לפרסם את ההתאמות לנגישות אותן ביצעו – הן בחרו לא לפרסם עד היום, על אף שחלפו שנים ליישום חובתן זאת, את ההתאמות שביצעו או לא ביצעו, מהסוכנות הנתבעת נמסר כי היא חדלה לייצג את הפול בסוף 2014

רוצים להמשיך לקרוא?