האם ייחשב היצע כיסויים חסר כבסיס לרשלנות מקצועית של סוכן הביטוח?

האם ייחשב היצע כיסויים חסר כבסיס לרשלנות מקצועית של סוכן הביטוח?

עמדה לדיון השאלה מה אחריותו של סוכן הביטוח בהכנת תוכנית ביטוח הראויה למבוטחיו, כפי למדנותו וניסיונו המקצועי, והאם ניתן היה להרחיב את הכיסוי בנספח דעתן, המרחיב עוד את הכיסוי בהתאם לצרכי המבוטח. המחשבה שדווח מראש ללקוח על חוסר כיסוי אינו מידע מועיל, וממילא לא יחלץ את הסוכן מאכזבתו ומתביעה אפשרית

רוצים להמשיך לקרוא?