הבהרה

הבהרה

בניגוד למצוין בכתבה מה-10 בפברואר 2020, לפיה חברת אם+דבליו גרופ תובעת כ-145.5 מיליון שקל מהראל, איילון, ו-Zurich שביטחו אותה במערך ביטוחי אחריות, יובהר כי לתביעה נגד Zurich אין שום קשר להראל, מאחר שמדובר בפוליסה של לקוח Zurich. כמו כן, הפוליסה הוצאה בשוויץ ולכן הוחזרה התביעה לתובע.