הוגשה בקשה להסתלקות מייצוגית נגד הראל שהוגשה בטענה שאין לגבות פרמיה בתקופת אכשרה

הוגשה בקשה להסתלקות מייצוגית נגד הראל שהוגשה בטענה שאין לגבות פרמיה בתקופת אכשרה

בתביעה הייצוגית נטען שמבוטחים שילמו על תקופת האכשרה בביטוחי בריאות למרות שלמעשה לא היו מבוטחים' הראל הזכירה בדיונים בבית המשפט את ברות הביטוח שנזקפת לזכות המבוטח בתקופת האכשרה' ההסתלקות הוגשה לאחר שהמבקש, עו"ד אסף שילה, אמר שהבין כי הסיכויים לאישור התביעה נמוכים

רוצים להמשיך לקרוא?