הוצאות בסך 1.8 מיליון שקל נפסקו נגד היהלומן ערן פולק שהפסיד בתביעה נגד מנורה מבטחים

הוצאות בסך 1.8 מיליון שקל נפסקו נגד היהלומן ערן פולק שהפסיד בתביעה נגד מנורה מבטחים

לפני כשנה נדחתה תביעתו של היהלומן ערן פולק וחברת קישוט שבבעלותו בסכום של עשרה מיליון דולר, כנגד מנורה מבטחים ואחרים, לאחר שהוכח כי מדובר בתביעת מרמה וכי יהלומים שדווחו כגנובים נמצאו ברשותו לאחר השוד, בזהות חדשה

עו"ד שרון שפר

הוצאות בסך 1.8 מיליון שקל נפסקו נגד היהלומן ערן פולק, לאחר שהפסיד בתביעה נגד מנורה מבטחים ואחרות.

כפי שדווח בפוליסה, לפני כשנה נדחתה תביעתו של היהלומן ערן פולק וחברת קישוט שבבעלותו בסכום של עשרה מיליון דולר, כנגד מנורה מבטחים ואחרים, לאחר שהוכח כי מדובר בתביעת מרמה ויהלומים שדווחו כגנובים נמצאו ברשותו לאחר השוד, בזהות חדשה.

בית המשפט המחוזי מרכז, בראשות השופט יחזקאל קינר, פסק שעל פולק לשלם לנתבעות את הוצאות המשפט ובנוסף לשלם סך של 750 אלף כשכר טרחת עורכי דין.

עו"ד פגי שרון

לאחר מתן פסק הדין הוגשה על ידי באי כוח הנתבעות, עורכות הדין פגי שרון, שרון שפר וקארין בראל, בקשה לשומת הוצאות, והתקיים דיון באשר להיקף ההוצאות להן זכאיות הנתבעות.

בהחלטתו אתמול (יום ג') קבע המחוזי, כי על התובעים להשיב לנתבעות סכום של 1,793,506 שקל תוך שהוא מציג מספר קביעות עקרוניות הנוגעות להחזר הוצאות:

  • על בית המשפט לאשר את ההוצאות הסבירות, הנחוצות והמידתיות שהוצאו על ידי הנתבעות לצורך הגנתן.
  • עו"ד קארין בראל

    לבית המשפט (ובמיוחד כאשר מדובר באותו שופט שדן בתיק) יש כלים מספיקים לקביעת סבירות הוצאות הנתבעות, ונחיצותן להליך.

  • הגם שהסכום שנפסק נראה גבוה על פניו, הוא מהווה פחות מ-5% מסכום התביעה (ובצירוף שכר הטרחה שכבר נפסק – 6.2%).
  • יש לקחת בחשבון בקביעת ההוצאות את הסיכון בפניו עמדו הנתבעות בתביעה של עשרות מיליוני שקלים.
  • בית המשפט קבע, שכאשר מדובר בתביעת מרמה, יש מקום לכלול בהוצאות הנפסקות גם את ההוצאות בגין הבירורים והבדיקות שנעשו על ידי המבטח, עובר להגשת התביעה בבית המשפט, ואשר שימשו את המבטח במסגרת ההליך להוכחת טענת המרמה שהתקבלה.
  • בית המשפט דחה את טענת התובעים לפיה פסיקת ההוצאות בגובה ניכר פוגעת בזכות הגישה לערכאות. בית המשפט קבע, שאין כל פסול בהרתעת מי שמבקש להגיש תביעת מרמה לבית המשפט.

בנוסף דחה בית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע החיוב בהוצאות, הן מהטעם שסיכויי הערעור לטעמו נמוכים והן מהטעם שמאזן הנוחות נוטה לכיוון המבטחות, ואין חשש שהן לא תוכלנה להשיב את ההוצאות ככל שיהיה צורך בכך.

נקבע שהכלל הוא, כי זוכה בפסק דין זכאי ליהנות מזכייתו, אפילו תלוי ועומד ערעור על פסק הדין. כן נקבע, שלמרות שיכולותיהן הכלכליות של מבטחות גבוהות מיכולתו של אדם פרטי, אין משמעות הדבר כי בכל מקום בו זכתה חברה בעלת איתנות כלכלית בהליך מול אדם פרטי יהיה מקום לעכב ביצוע פסק דין כספי שניתן לטובתה, בטענה כי לאדם הפרטי יש קושי לבצע את התשלום בעוד לה לא יגרם נזק מההמתנה לתשלום.