הזכות לפיצויים בגין נזקים נפשיים או בריאותיים עקב אי תשלום תגמולי ביטוח במועד – אינה מוכרת

הזכות לפיצויים בגין נזקים נפשיים או בריאותיים עקב אי תשלום תגמולי ביטוח במועד – אינה מוכרת

בית המשפט ציין, כי הפסיקה בישראל טרם הכירה בנכות נפשית כנזק תוצאתי בגין אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי מי שאיננו מבוטח כבענייננו

רוצים להמשיך לקרוא?