היועמ“ש יגבש חוות דעת לצורך דיון בייצוגית על גביית הוצאות ניהול השקעות

היועמ“ש יגבש חוות דעת לצורך דיון בייצוגית על גביית הוצאות ניהול השקעות

הייצוגית הוגשה נגד הראל, הפניקס, מנורה מבטחים והכשרה, העליון ביקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בכתב בטרם יחליט על המשך ההליך

רוצים להמשיך לקרוא?