היועמ"ש מצדד בגופים המוסדיים: גביית הוצאות ניהול השקעות מעוגנת בפוליסות

היועמ"ש מצדד בגופים המוסדיים: גביית הוצאות ניהול השקעות מעוגנת בפוליסות

עמדת היועמ"ש הוגשה במסגרת הליך של תביעה ייצוגית שמתנהל בבית המשפט העליון בקשר לפוליסות חיסכון נגד הפניקס, הראל, מנורה מבטחים והכשרה. הליכים דומים מתנהלים נגד מספר רב של גופים מוסדיים ובמגוון מכשירים פנסיוניים

רוצים להמשיך לקרוא?