המחוזי דחה על הסף תביעה של תובע שטענתו העיקרית הייתה: מדוע לא מנעת ממני לרמות את מס הכנסה?

המחוזי דחה על הסף תביעה של תובע שטענתו העיקרית הייתה: מדוע לא מנעת ממני לרמות את מס הכנסה?

בכתב התביעה החריג נטען כי הנתבעים התרשלו בייצוג התובע בפני מס הכנסה, כאשר עודדו אותו להגיש מסמכים כוזבים לפקיד השומה, הנתבעים הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף בהתאם לכלל המשפטי "מעילה בת עוולה לא תצמח עילת תביעה"

רוצים להמשיך לקרוא?