העליון: אין מקום לדיון נוסף בעניין הקביעה לפיה אופניים חשמליים אינם כלי רכב מנועי

העליון: אין מקום לדיון נוסף בעניין הקביעה לפיה אופניים חשמליים אינם כלי רכב מנועי

בית המשפט ציין, כי האסדרה החסרה של הנושא רחבה הרבה יותר מהגדרת האופניים החשמליים כ"רכב מנועי" על פי חוק הפיצויים. קריאה למחוקק להסדרת נושא חשוב זה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה