העליון אישר הרחבה של תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר

העליון אישר הרחבה של תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר

ב-2016 קיבל המחוזי חלקית את הייצוגית על חידוש אוטומטי של פוליסות רכב ללא הסכמת הלקוח, בערעור, החליט העליון שקבוצת המיוצגים תכלול את כל המבוטחים שבוטחו אוטומטית ולא רק את אלו שלא קיבלו הודעה מפורשת על כך. עו"ד אלי שמעון: הערכתי היא שנתבע את החברה ב-200 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה