הפיצוי של כלל ביטוח לגמלאי מקפת – 2 מיליון שקל

הפיצוי של כלל ביטוח לגמלאי מקפת – 2 מיליון שקל

הפיצויים ישולמו במסגרת פשרה בעקבות תביעה ייצוגית בסך 473 מיליון שקל נגד כלל ביטוח, בה נטען כי החברה משלמת לעמיתי מקפת תגמולי ביטוח סיעודי ללא ריבית והצמדה

הפיצוי של כלל ביטוח לגמלאי מקפת יעמוד על שני מיליון שקל – זהו עיקרו של הסכם הפשרה בין כלל ביטוח לעמותת גמלאי מקפת, עליו דיווחה החברה ביולי השנה. הפיצוי ניתן למבוטחים בפוליסת הביטוח הסיעודי הקבוצתית למבוטחי קרן הפנסיה מקפת בין השנים 2006 ל-2013.

בהסכם הפשרה נקבע כי מבלי להודות בטענות שהועלו בתביעה הייצוגית, "ומתוך רצון טוב", הסכימה כלל ביטוח לפצות את חברי קבוצת התובעים בסכום של שני מיליון שקל. תוך חודשים כל אחד מחברי הקבוצה יקבל את הפיצוי המגיע לו. אם החבר הלך לעולמו, תפנה כלל ביטוח ליורשיו. סכום שיוותר לאחר החלוקה יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים, כאשר הצדדים ממליצים כי הכספים יועברו כתרומה לעמותת אילן – מרכז ספורט לנכים.

כל זאת, במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית בסך 473 מיליון שקל, בה נטען כי כלל ביטוח משלמת לעמיתים הסיעודיים בקרן מקפת תגמולי ביטוח מופחתים, תוך התעלמות מתוספות של הפרשי הצמדה וריבית.

התובע שייצג את הקבוצה הינו מבוטח סיעודי של החברה, שהוכר כבעל צורך סיעודי ב-2010. הקבוצה הרלוונטית כללה את כל מבוטחי מקפת הסיעודיים, שקיבלו תגמולי ביטוח ללא תוספת הפרשי הצמדה, משנת 2007 ועד 2013, עת הגשת התביעה.

במסגרת הדיונים על אישור התביעה הייצוגית, בית המשפט המחוזי ביקש את עמדתה של פרקליטות המדינה בנושא. באוקטובר 2015 תמכה הפרקליטות בעמדת חברת הביטוח.