הפניקס ויש מעוף בגליל תובעות 12.3 מיליון שקל משירביט וקנט

הפניקס ויש מעוף בגליל תובעות 12.3 מיליון שקל משירביט וקנט

בלוליה של יש מעוף בגליל פרצה שריפה שנטען כי נגרמה במהלך עבודתם של קבלני ביצוע שנשכרו לשם ניקויים וחיטויים, מדובר בתביעת שיבוב, והקבלנים בוטחו על-ידי שירביט

חברת יש מעוף בגליל והמבטחת שלה הפניקס הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה בסך 12.3 מיליון שקל כנגד קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ושירביט.

בתביעה נאמר כי יש מעוף בגליל הפעילה בזמנים הרלוונטיים חוות לולי הטלה המתפרשת על שטח של כ-40 דונם במושב גורן, אשר בוטחה על ידי הפניקס על פי פוליסה מסוג "extra לחבר מושב". עוד נאמר כי קנט משמשת כחברת ביטוח ממשלתית בשותפות המדינה וארגונים חקלאיים, והיא מבטחת חקלאים ופועלת כחברת ביטוח לכל עניין ודבר.

שירביט נאמר בתביעה ביטחה את סתיו חג'ג' ממושב שלווה וחברת סתאבי יזמות ופרויקטים ממושב עין הבשור במסגרת פוליסת ביטוח צד ג' ו/או אחריות מקצועית ו/או עבודות קבלניות ו/או בכל פוליסה אחרת נוספת אחרת. הם נשכרו על ידי חברת יש מעוף בגליל כקבלני ביצוע לניקוי וחיטוי של ארבעה לולים שהעופות בהם הושמדו בשל חשד להימצאות נגיף הסלמונלה.

בתביעה נטען כי במהלך עבודתם של קבלני הביצוע בלולים פרצה אש באחד הלולים וגרמה להרס מוחלט של הלול שנשרף באופן מוחלט, וכן נגרמו נזקים כבדים לשני לולים אחרים וכן לנזק לרכוש בחצרים.

בתביעה נאמר כי על פי בדיקות שנערכו לאחר האירוע נבדקה ונפסלה האפשרות לפיה השריפה נגרמה כתוצאה מכשל חשמלי, ונקבע באופן חד משמעי כי השריפה פרצה עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלני ביצוע כתוצאה משימוש במכשיר הברנר בו נעשה שימוש לשם שריפת נוצות בלולים.

לטענת הפניקס היא שילמה תגמולי ביטוח כפי חבותה על פי תנאי הפוליסה בגין הנזק ללולים ולציוד בסך של 7.3 מיליון שקל, וכי קמה זכותה לבוא בתביעת שיבוב כלפי הנושאים באחריות וזאת מכוח זכות הסוברוגציה הנתונה לה על פי הדין ועל פי הפוליסה. בתביעה נאמר עוד כי בעטיו של האירוע נגרמו לחברת יש מעוף בגליל נזקים בסך של 5 מיליון שקל בגין אובדן הכנסות ורווחים כתוצאה מחוסר האפשרות לאכלס את הלולים במשך תקופה ארוכה, וכן בגין הוצאות שכר מוגדלות לתקופת השיקום, וקנס בגין ביטול הזמנה טרם האירוע לאכלוס שני הלולים ב-150 אלף פרגיות.

קנט בחרו שלא להגיב.