הפניקס נתבעת על ידי סולבר מוצרי חלבון בשל נזקי עובש במשלוח פולי סויה מברזיל

הפניקס נתבעת על ידי סולבר מוצרי חלבון בשל נזקי עובש במשלוח פולי סויה מברזיל

לטענת התובעת, בדיעבד התחוור לה כי הולכה שולל על ידי הפניקס אשר לא התכוונה ממילא לכבד את חבותה ולפצות אותה על הנזק למטען הסויה. בתביעה נאמר, כי הפניקס אישרה כי אכן נגרם נזק למלאי בשל התפשטות עובש במהלך מסעה הימי של האנייה, אולם לדברי המבטחת מדובר בנזק קטן

הפניקס נתבעת על סך 4 מיליון שקל על ידי חברת סולבר מוצרי חלבון המתמחה בייבוא ושיווק פולי סויה.

לדברי התובעת, שנוסדה על ידי קיבוץ חצור בתחילת שנות ה-60 והמייבאת לישראל משלוחים של פולי סויה בהיקפים עצומים, הפניקס ביטחה אותה במארג ביטוחים מקיף בפוליסות ל"כל הסיכונים" שנועדו לכסות כל אובדן או נזק הנגרם לרכושה, כולל מלאי וחומרי גלם ומוצרים מוגמרים.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי לפני כשנה הועמס משלוח פולי סויה המיועד אל התובעת בכמות של  למעלה מ-31 אלף טונות על אניית משא בנמל המוצא בברזיל. המשלוח עשה את דרכו אל מפעלה של התובעת באשדוד וכי עוד בטרם מסע האנייה נבדקו פולי הסויה ולא נמצא בהם כל נזק.

בדיעבד הסתבר, כי במהלך מסע האנייה אירעה תופעה חריגה של צמיחה והתפשטות פטריות עובש במקומות שונים במטען פולי הסויה. לדברי התובעת, היא פעלה באופן מיידי כדי לבצע פעולות לתיקון הנזקים והקטנתם.

לטענתה, בדיעבד התחוור לה כי הולכה שולל על ידי הפניקס אשר לא התכוונה ממילא לכבד את חבותה. לדבריה, נציגי הפניקס המשיכו להציג דרישות מכבידות שונות ומשונות לקבלת מסמכים נוספים שאינם רלוונטיים, ביודעם היטב כי הפניקס אינה מתכוונת כלל לכבד את אחריותה לפצותה, וכי אין בכוונתה ממילא לשלם את תגמולי הביטוח.

לדברי התובעת, הפניקס גמרה אומר בדעתה מלכתחילה לדחות את התביעה מטעמים לא ענייניים. בתביעה נאמר, כי הפניקס אישרה כי אכן נגרם נזק למלאי בשל התפשטות עובש במהלך מסעה הימי של האנייה, אולם לדבריה מדובר בנזק קטן.

בתביעה נאמר, כי אף על פי שהפניקס אישרה את תחולת הפוליסה על המקרה, היא דחתה בסופו של דבר את התביעה, וכי מכתב הדחייה שלה כולו רצוף בטענות שגויות ומוטעות, ואין לאפשר לה להסתמך על חריגים ותנאים שלא הוסכמו או סוכמו במפורש מראש.

לסיכום נטען בתביעה, כי טענות הדחייה של הפניקס שגויות ואינן מבוססות, וכי עליה לשלם לתובעת את תגמולי הביטוח והתנערותה מלעשות כן הינה בניגוד גמור לדין ומהווה הפרה של הוראות הפוליסה ו/או חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ו/או חוק חוזה הביטוח.

בהפניקס בחרו לא להגיב.