הפניקס: סולקה בקשה לייצוגית נגד החברה בנושא ביטול פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל

הפניקס: סולקה בקשה לייצוגית נגד החברה בנושא ביטול פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל

הבקשה הייתה בהיקף 3.8 מיליון שקל והיא הוגשה במאי 2018, על פי התביעה, לאחר קרות אירוע ביטוחי בחו"ל, כאשר המבוטח הקדים חזרתו לישראל, מתנה הפניקס את ההחזר הכספי עבור הימים בישראל בוויתור על תגמולי ביטוח שמגיעים לו במהלך שהייתו בחו"ל ולהיפך

רוצים להמשיך לקרוא?