הראל: הוגשה בקשה להסתלקות אישור תובענה כייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים

הראל: הוגשה בקשה להסתלקות אישור תובענה כייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים

מדובר בתובענה שהוגשה במרץ 2016, שבה נטען כי החברה הבת, סטנדרד, לא העניקה לעובדיה את הזכויות הקבועות בצו ההרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות, אלא על פי צווי ההרחבה והדינים הכלליים החלים על כלל העובדים במשק

לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור תובענה ייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים, החברה הבת של הראל, אשר דיווחה על כך לבורסה ביום רביעי שעבר.

מהדיווח של הראל עולה, כי בחודש מרץ 2016 הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית נגד סטנדרד ביטוחים. נטען בה כי סטנדרד לא העניקה לעובדיה, כביכול, את הזכויות הקבועות בצו ההרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות, אלא על פי צווי ההרחבה והדינים הכלליים החלים על כלל העובדים במשק. זאת, לטענת התובע, תוך הפרה של זכויות מכוח חוקי המגן.

הראל דיווחה, כי ב-10 במרץ 2020 הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשת האישור נגד סטנדרד. במסגרתה מתבקש בית המשפט לאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור ומהתובענה. בקשת ההסתלקות כפופה לאישור בית המשפט.