התקבלה ייצוגית על תשלום בחסר של תגמולי ביטוח סיעודי נגד הראל, כלל, מגדל ודקלה; התביעה נגד הפניקס נדחתה

התקבלה ייצוגית על תשלום בחסר של תגמולי ביטוח סיעודי נגד הראל, כלל, מגדל ודקלה; התביעה נגד הפניקס נדחתה

התביעה נסובה על אופן הפרשנות של החברות להכרה במצב הסיעודי של המבוטחים, סביב פרשנות הרכיב של "אי שליטה על הסוגרים"

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה