חברת ביטוח מקבוצת AXA נתבעת לשלם 13 מיליון שקל לאחר שדחתה תביעה מכוח פוליסת נושאי משרה

חברת ביטוח מקבוצת AXA נתבעת לשלם 13 מיליון שקל לאחר שדחתה תביעה מכוח פוליסת נושאי משרה

לטענת התובע, חרף פניותיו החוזרות ונשנות, התנערה חברת הביטוח מחובתה וסירבה לשאת בהוצאותיו המשפטיות בתביעות שהוגשו כנגדו, במה שנראה כניסיון ציני לנצל את העובדה לפיה הוא אזרח ארה"ב ואינו בקיא בדין הישראלי

רוצים להמשיך לקרוא?