חברת ק.ב. גורמה ויזמות בע״מ מבקשת דיון נוסף בפסק דין לאחר שנדחה ערעורה

חברת ק.ב. גורמה ויזמות בע״מ מבקשת דיון נוסף בפסק דין לאחר שנדחה ערעורה

לדברי עורכי הדין של המערערת, נטל השכנוע לעניין היסוד השלילי, בכל תביעות הביטוח בישראל, לעולם רובץ על המבטח ולכן ההלכה החדשה שנקבעה לטענתם פוגעת אנושות בוודאות המשפטית

חברת ק.ב. גורמה ויזמות בע״מ ובעליה עירד אנגל בע"מ פנו אתמול (ב') לבית המשפט העליון בירושלים בבקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן ב-1 במרץ 2020.

בפסק הדין של העליון אימץ הרכב השופטים את פסק הדין של בית המשפט המחוזי שקיבל את עמדתה של חברת הראל, ודחה את הערעור נגדה. נדחתה תביעת המבוטח נגד הראל לקבלת תגמולי ביטוח בגין שריפה בבית העסק שלו, לאחר שנקבע כי נמצא חיזוק משמעותי לביסוס מסקנתו של בית המשפט המחוזי בדבר ״הסתברות ההצתה״.

לטענת עורכי הדין של גורמה ויזמות, המחוזי יצר הלכה חדשה בסוגיית נטל ההוכחה, על פיה, כאשר חברת ביטוח טוענת כנגד מבוטח לגרימת מקרה הביטוח במתכוון, ובמקרה זה הצתה עצמית, יעבור הנטל להפרכת הטענה אל כתפי המבוטח, וזאת בניגוד לסעיף 26 לחוק חוזה הביטוח וההלכה רבת השנים בסוגיה זו.

בבקשה לדיון נוסף טענו ד״ר עו״ד קובי קפלנסקי ועו״ד חן גלעד ממשרד עו״ד משה קפלנסקי, כי לא ניתן ״להרשיע״ מבוטח בעבירה ובביום עצמי של מקרה הביטוח ללא הוכחת האקטוס ראוס והמנס ראה (המעשה והכוונהמ.פ.) על ידי המבטחת מהחל ועד כלה, וכי יצירת ״חובת הפרכת החשדות״ איננה חוקית ועומדת בסתירה להלכה הנוהגת זה עשרות שנים בדיני הביטוח, כפי שמשתקפת בהלכות בית המשפט העליון בנושא, ולכן יש לבטלה בדיון נוסף.

הראל יוצגה בערעור על ידי עו"ד קרן תגר.