ייצוגית בסך כ-2.4 מיליארד שקל נגד כלל ביטוח: מפחיתה תגמולי א.כ.ע. על ידי ניכוי דמי ניהול וריבית

ייצוגית בסך כ-2.4 מיליארד שקל נגד כלל ביטוח: מפחיתה תגמולי א.כ.ע. על ידי ניכוי דמי ניהול וריבית

התובעת עותרת להורות על השבה בעין של הכספים שנשללו שלא כדין לטענתה מחברי הקבוצה ולהצהיר על בטלות הוראות בפוליסות ביחס לניכוי ריבית תעריפית ודמי ניהול מהתשואה לה זכאים המבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?