ייצוגית בסך 360 אלף שקל נגד רשות שוק ההון: המדינה מפנה פונים לפי חוק חופש המידע לערוץ של פניות/תלונות הציבור אך לא משיבה להם את האגרה ששילמו

ייצוגית בסך 360 אלף שקל נגד רשות שוק ההון: המדינה מפנה פונים לפי חוק חופש המידע לערוץ של פניות/תלונות הציבור אך לא משיבה להם את האגרה ששילמו

התובעת פנתה לרשות שוק ההון בבקשה לקבלת מידע לגבי התנהלות של אחת מחברות ביטוח, ונענתה כי בקשתה אינה מהווה בקשה לפי חוק חופש המידע. לטענתה לא הושבו לה כספי האגרה ששילמה, וכי מדובר במדיניות גורפת וכי על המדינה להשיב לפחות 336 אלף שקל לציבור

רוצים להמשיך לקרוא?