ייצוגית הוגשה נגד מגדל בטענה לתנאי מקפח בהלוואות צמודות מדד

ייצוגית הוגשה נגד מגדל בטענה לתנאי מקפח בהלוואות צמודות מדד

התובענה, שהוגשה גם כנגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, עוסקת בטענה לפרקטיקה פסולה במתן הלוואות: כאשר מדד המחירים לצרכן עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח וכאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא

רוצים להמשיך לקרוא?