ייצוגית נגד ביטוח ישיר בטענה לתשלום תגמולי ביטוח בחסר בפוליסות ביטוח מקיף באובדן גמור

ייצוגית נגד ביטוח ישיר בטענה לתשלום תגמולי ביטוח בחסר בפוליסות ביטוח מקיף באובדן גמור

לטענת המבקש, ביטוח ישיר לא מודיעה למבוטחיה בשלב הצעת הביטוח על המשתנים המיוחדים העשויים להשפיע על ערך הרכב, ואף על פי כן מפחיתה למבוטחיה את המשתנים המפחיתים בעת קרות מקרה הביטוח. זאת, על אף חוזר המפקח בנושא

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה