ייצוגית נגד הלמן אלדובי קופ"ג ופנסיה: לא פעלה לאיתור מוטבים של עמיתים שנפטרו וכאלה שהקשר עמם נותק

ייצוגית נגד הלמן אלדובי קופ"ג ופנסיה: לא פעלה לאיתור מוטבים של עמיתים שנפטרו וכאלה שהקשר עמם נותק

לטענת המבקש, נגרם נזק לחברי הקבוצה מכיוון שנמנעה מהם הזכות לבחור האם להעביר את הכספים למסלול השקעה טוב יותר, חלקם נאלצו להימצא ביתרת חובה בעו"ש בריבית בשיעור העולה על התשואה שהפיקו הכספים שניהלה עבורם הלמן אלדובי ללא ידיעתם

רוצים להמשיך לקרוא?