ייצוגית נגד הראל בטענה להימנעותה באופן שיטתי לאתר בעלי זכויות ב"חשבונות רדומים"

ייצוגית נגד הראל בטענה להימנעותה באופן שיטתי לאתר בעלי זכויות ב"חשבונות רדומים"

בבקשה נאמר, כי במשך שנים ארוכות נמנעה הראל, בניגוד לדין, מלפעול לאתר לקוחות מנותקי קשר, ומלעשות שימוש בכלים ובמסלולים מינימליים המחויבים על פי דין ואף מכוח מוסר מינימלי

רוצים להמשיך לקרוא?