ייצוגית נגד הראל בטענה להפרה של הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה חלקי בביטוח רפואי קבוצתי

ייצוגית נגד הראל בטענה להפרה של הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה חלקי בביטוח רפואי קבוצתי

נטען בתביעה כי הראל שילמה למבקשת בגין תביעת נכות, אולם בגין תביעת אובדן כושר העבודה שילמה לה באופן חלקי, רק עבור התקופה בה שהתה באי כושר מלא, בטענה כי בפוליסה אין זכאות בגין אובדן כושר חלקי. בחוות דעת של ד"ר אודי פרישמן שצורפה לתביעה נכתב כי בפוליסה אין כל חריג או סייג לגבי אי תשלום בגין אובדן כושר עבודה חלקי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה