ייצוגית נגד הראל בטענה שהיא פועלת בניגוד לתנאי פוליסות ביטוח תאונות אישיות

ייצוגית נגד הראל בטענה שהיא פועלת בניגוד לתנאי פוליסות ביטוח תאונות אישיות

נטען בבקשה, כי הראל מסרבת להשיב למבוטחים את העלות ששילמו כאשר שילמו מכיסם עבור חוות דעת רפואית, הנדרשת "כתנאי" להגשת התביעה. עוד נטען, כי החברה מייצרת מעין "תנאי מתלה" לשם אישור התביעה, בניגוד להוראות הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?