ייצוגית נגד "הראל" ו"מנורה". התובעים: החברות מפחיתות באורח שרירותי מסכום הנזק בטענה ל"רשלנות תורמת" של צד ג'

ייצוגית נגד "הראל" ו"מנורה". התובעים: החברות מפחיתות באורח שרירותי מסכום הנזק בטענה ל"רשלנות תורמת" של צד ג'

אין להתפלא על כך, נאמר בכתב התביעה, שעמדתו החד משמעית של המפקח על הביטוח היא שבנסיבות בהן הופחתו סכומים בגין רשלנות תורמת ללא הנמקה, על חברת הביטוח להשיב את הכספים שהופחתו, ורק מסיבה זו

רוצים להמשיך לקרוא?