ייצוגית נגד הראל פנסיה וגמל והראל בטענה שהן גובות מלקוחותיהן כספים ביתר בהסכמי הלוואה

ייצוגית נגד הראל פנסיה וגמל והראל בטענה שהן גובות מלקוחותיהן כספים ביתר בהסכמי הלוואה

נטען כי החברות מיישמות מנגנון הצמדה חד כיווני בהלוואות הצמודות למדד: כאשר המדד עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח, ואולם מצד אחר, כאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא

רוצים להמשיך לקרוא?