ייצוגית נגד ילין-לפידות ניהול קופות גמל בטענה לגבייה שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות

ייצוגית נגד ילין-לפידות ניהול קופות גמל בטענה לגבייה שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות

התביעה בהיקף של כ-12 מיליון שקל, לדברי המבקשים, כדי שהחברה תהיה זכאית לגבות הוצאות ניהול השקעות, היה עליה לקבוע בתקנון הקרן והקופה בצורה מפורשת, כי היא זכאית לעשות זאת

רוצים להמשיך לקרוא?