ייצוגית נגד כלל ביטוח: החברה מסרבת לשלם את ירידת הערך הנגרמת למשאיות עקב מקרה ביטוח

ייצוגית נגד כלל ביטוח: החברה מסרבת לשלם את ירידת הערך הנגרמת למשאיות עקב מקרה ביטוח

בבקשה נאמר, כי מדיניותה של כלל ביטוח היא כה מושרשת עד כי שמאי ההסדר שלה אינם כוללים בדוחות למבוטחים התייחסות לירידת הערך, על אף חובתה של החברה, על פי הפוליסה והדין, למסור למבוטחיה דוח שמאי הכולל התייחסות גם לירידת הערך ולאופן בו היא חושבה

רוצים להמשיך לקרוא?